Grażyna Stanisława CZAJKOWSKA

Nr 2 - Okręg nr 6 – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica