Patryk Fajdek
Łączy nas Radom

Patryk Fajdek

Nr 1 - Okręg nr 5 - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Patryk Fajdek to obecnie Wicewojewoda Mazowiecki. W przeszłości związany był z Kancelarią Senatu RP, gdzie pracował u boku jednego z Wicemarszałków. Do jego zadań należała współpraca z Biurem Legislacyjnym, komisjami senackimi oraz organizacjami pozarządowymi, co pozwoliło mu zdobyć doświadczenie w pracy parlamentarnej. Pracował także jako ekspert ds. mikropoświadczeń w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Zajmował się tam projektowaniem innowacji edukacyjnych, szczególnie w kontekście dostosowania edukacji do zmieniającego się rynku pracy.

Patryk Fajdek to absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Jego zainteresowania akademickie skupiały się na prawie konstytucyjnym oraz samorządowym. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W dziedzinie działalności społecznej, Patryk Fajdek zyskał rozpoznawalność dzięki inicjatywie wprowadzenia programu dofinansowania zabiegów leczenia niepłodności metodą in vitro w Radomiu. Projekt ten był realizowany za pośrednictwem budżetu obywatelskiego. Był również konsultantem podobnych projektów w innych miastach Polski.

W ramach Nowej Lewicy Patryk Fajdek pełni funkcję wiceprzewodniczącego mazowieckich oraz radomskich struktur partii, angażując się w działania polityczne i społeczne na szczeblu lokalnym i krajowym.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica