Józef Sztorc
Dbamy o najsłabszych i niepełnosprawnych oraz ułatwiamy pracę rzemieślnikom i przedsiębiorcom, bo to oni budują nasze państwo.

Józef Sztorc

Nr 1 - Okręg nr 5 - Sejmik Województwa Małopolskiego

Jako wieloletni Radny Gminy Tarnów, Radny do Rady Powiatu Tarnów, Senator RP oraz jako przedsiębiorca z ponad 50-letnim doświadczeniem w prowadzeniu firmy, zawsze nadrzędnym celem oprócz interesów firmy było dbanie o załogę i pracowników. Z własnej inicjatywy, jako jedyny w kraju i jako osoba fizyczna Józef Sztorc, utworzyłem 25 lat temu Warsztat Terapii Zajęciowej, gdzie terapię przechodzi 50 uczestników z Zespołem Downa i upośledzeniem umysłowym, a 20 lat temu utworzyłem Zakład Aktywności Zawodowej, gdzie jest zatrudnionych około 140 pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Tworząc w 1992 r. Zakład Pracy Chronionej zawsze pierwszeństwo do zatrudnienia mają osoby niepełnosprawne, a zatrudnienie ich sięga 90% ogółu załogi. W działalności społecznej działam w sporcie, rzemiośle i w wielu inicjatywach społecznych, kulturalnych, które pomagają społecznościom lokalnym lepiej funkcjonować i godnie żyć.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica