Renata Biernacka
JESTEM GŁOSEM KOBIET BEZPIECZNEJ I ZIELONEJ POLSKI

Renata Biernacka

Nr 2 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jestem głosem kobiet, bezpiecznej i zielonej Polski.

Pytacie kim jestem. menadżerką, ekolożką, polityczką, asystentką społeczną posła na sejm IX kadencji Krzysztofa Gawkowskiego, koordynatorką wojewódzką Zielonej Lewicy…. na tym zakończę, aby Was nie przynudzać.

Czym się zajmuję mając Serce Po Lewej.

PRAWAMI KOBIET

Polityczki Lewicy to takie babki jak ja. Mądre życiowo, empatyczne i zdeterminowane, aby walczyć o prawa kobiet w naszym kraju. Nam nigdy nie zadrży głos, gdy będzie trzeba stanąć po stronie kobiet, rodzin i dzieci. Walczę o legalną aborcję bez kompromisów do 12 tyg. ciąży uzależnioną wyłącznie od decyzji kobiety. Dość dyskryminacji singielek i kobiet bez-dzietnych. Mam plan dla mam – 100 % wynagrodzenia za opiekę nad dzieckiem w czasie choroby dziecka, żłobki i przedszkola w każdej gminie, nowoczesne świetlice w szkołach czynne w godzinach pracy rodziców. Realna pomoc i wsparcie dla samotnych mam w naszym województwie. Alimenty to nie prezenty – alimenty natychmiastowe ściągane jak zaległości podatkowe, zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego na początku postępowania sądowego. Sprawcy przemocy domowej winni być bezwzględnie karani, izolowani od ofiar przemocy. Dość zmuszania dzieci przez sądy do kontaktów z przemocowymi rodzicami! Jestem przeciw dyskryminacji płacowej ze względu na płeć. Wprowadzę parytet płci zwiększając ilość kobiet na stanowiskach kierowniczych i w polityce. Rada kobiet przy sejmiku województwa. A dla seniorów Renta Wdowia.

OCHRONĄ ZDROWIA

Pełne finansowanie in vitro, dobra opieka okołoporodowa i znieczulenie podczas porodu dla rodzących, bezpłatne badania prenatalne dla wszystkich ciężarnych bez względu na wiek, antykoncepcja awaryjna bez recepty, likwidacja klauzuli sumienia dla lekarzy i aptekarzy. Psycholog i psychiatra dostępni w placówkach NFZ, online, psychoterapia bez skierowania. Psycholog w każdej szkole. Młodzież po skończeniu 15 r.ż. będzie mogła skorzystać z wizyty u ginekologa i urologa bez zgody rodziców. Profilaktyka, promowanie zdrowego stylu życia i powszechne badania przesiewowe. Podwyżki dla pielęgniarek. Finansowanie szkoleń dla lekarzy, pielęgniarek i psychoterapeutów zwiększenie liczby przyjęć na specjalizacje me-dyczne zgodnie z potrzebami społecznymi. Bony dla dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym do poradni stomatologicznych. Oddłużenie szpitali, inwestycje oraz doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny placówek ochrony zdrowia, zmniejszenie kolejek do specjali-stów poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu zapisów do poradni specjalistycznych, zwiększenie ilość gabinetów ginekologicznych i stomatologicznych na NFZ w województwie, wprowadzenie bonów do wykorzystania w prywatnych placówkach medycznych. To jest recepta na zdrową służbę zdrowia.

EKOLOGIĄ

Jestem fleksitarianką, propagatorką zdrowego stylu życia i odżywiania, aktywistką/kampanierką, ekolożką. Przeciwniczką polowań. Obrończynią wilków i rysi. Działam na rzecz zwierząt bezdomnych. Walczę o bezpłatną sterylizację oraz czipowania psów i kotów, likwidację pseudohodowli psów i kotów. Angażuję się w edukację z zakresu ekologii, ochrony przyrody, klimatu i OZE. Lobbuję za powstaniem nowych Parków Narodowych i renaturyzacją rzek, Jestem przeciwniczką masowej wycinki drzew i betonozy w miastach. Mając duże doświadczenie zawodowe zajmę się problemem składowisk odpadów zlokalizowanych w naszym województwie. Zakończmy grabieżczą eksploatację Ziemi ze złóż paliw kopalnych, wody i cennych surowców. Tańszy prąd i bezpieczeństwo energetyczne to priorytet. OZE to przyszłość, ale i nasza szansa na uratowanie Ziemi oraz bezpieczeństwo energetyczne bo nie ma planety B.

TRANSPORTEM I BUDOWNICTWEM

TANIE MIESZKANIA NA WYNAJEM BUDOWANE PRZEZ LOKALNE SAMORZĄDY.

Inwestycje w transport zbiorowy – stop wykluczeniu komunikacyjnemu poprzez odtworzenie lokalnych połączeń kolejowych i autobusowych, by pociąg dojeżdżał do każdego powiatu, a autobus do każdej gminy, dotacja transportowa dla samorządów, którą będzie można przeznaczyć wyłącznie na organizację transportu publicznego na terenie JST. Sfinansowanie z budżetu państwa lokalnych linii autobusowych koordynowanych przez państwo we współpracy z samorządami. Zadbam o dostateczną liczbę połączeń w ciągu dnia, by zaspokoić potrzeby transportowe mieszkańców. Transport lokalny za 59 zł miesięcznie: abonament na komunikację miejską, gminną oraz kolej regionalną w całym kraju. Transport wygodny dla pasażera. jednolity katalog ulg ważny we wszystkich środkach transportu zbiorowego, zintegrowany system biletowy pozwalający kupić bilet na przejazd z wykorzystaniem dowolnych środków transportu zbiorowego. Transport wygodny dla pasażera jednolity katalog ulg ważny we wszystkich środkach transportu zbiorowego, zintegrowany system biletowy pozwalający kupić bilet na przejazd z wykorzystaniem dowolnych środków transportu zbiorowego.

ROLNICTWEM

Poprawa opłacalności kierunków produkcji rolnej. Ochrona rolników i przetwórców żywności. Wyrównanie europejskich dopłat. Dopłaty do ubezpieczeń dla rolników. odszkodowania za szkody rolnicze. Skuteczna walka z ASF i HPAI. Rolnictwo w harmonii z przyrodą.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica