Ryszard Zbrzyzny
RAZEM SKUTECZNIEJ

Ryszard Zbrzyzny

Nr 2 - Okręg nr 5 – Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Poseł na Sejm RP sześciu kadencji, Radny Sejmiku I kadencji. Aktywny działacz związkowy i społeczny. Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Magister ekonomii oraz inżynier górnictwa.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica