Anna Roszkowska
NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

Anna Roszkowska

Nr 2 - Okręg nr 4 – Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

Jestem rodowitą darłowianką. Mam dwoje dorosłych dzieci.Ukończyłam studia wyższe zdobywając tytuł magistra zarządzania zasobami ludzkimi.

Od marca 1999r. prowadzę własną działalność gospodarczą Biuro Podatkowe. Codziennie mam kontakt nie tylko z przedsiębiorcami, ale również z osobami fizycznymi nieprowadzącymi dział. gosp. Jako księgowa dokładnie znam bolączki przedsiębiorców, zwłaszcza od momentu wejścia w życie polskiego ładu.

Zdecydowałam się na kandydowanie, ponieważ bardzo chciałabym przynajmniej w części przyczynić się do poprawy funkcjonowania mikro oraz małych przedsiębiorców.

Moim celem jest również stworzenie bardzo przyjaznego programu budowy tanich mieszkań na wynajem, ponadto jestem za tym by emeryci i renciści pobierali godne świadczenia.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica