Grzegorz Piotr MAJEWSKI

Nr 1 - Okręg nr 3 – Sejmik Województwa Łódzkiego

Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica