Grażyna Kłodnicka
Serce po lewej stronie, otwarte na potrzeby drugiego człowieka

Grażyna Kłodnicka

Nr 1 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Od urodzenia mieszkanka gminy Iława. Prowadzę działalność gospodarcza na terenie gminy Iława oraz gminy Dąbrowno. Współorganizuje akcje charytatywne dla Domów Dziecka. Jestem osoba bardzo zaangażowaną w życie lokalnej społeczności oraz czynnie wspomagam schroniska dla bezdomnych zwierząt. Prywatnie mama trójki dzieci oraz szczęśliwa babcia dwóch wnuków.W swojej pracy kierować się będę dobrem wspólnoty samorządowej województwa.Obiecuje utrzymywać stałą więź z mieszkańcami, uważnie ich słuchać i przekazywać organom województwa postulaty przez nich zgłaszane .


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica