Marta Wytrwał
TY TEŻ BĘDZIESZ SENIOREM!

Marta Wytrwał

Nr 2 - Okręg nr 2 – Sejmik Województwa Podkarpackiego

Od 5 lat jestem aktywną i mocno zaangażowaną emerytką w sprawy emerytów i osób wykluczonych.

Z tej racji pełnię funkcję wiceprzewodniczącej Rzeszowskiej Rady Seniora jak również wiceprezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Moja praca wolontariacka przekłada się na wiele płaszczyzn, integracji ,wspierania seniorów, współpracy z Domami Kultury, kołami seniorów, organizując wspólne pogadanki, prelekcje i spotkania na temat: zdrowia, prawa i bezpieczeństwa. Będąc w Sejmiku chcę realizować ponadlokalne i regionalne cele publiczne.

Priorytetem dla mnie będzie bezpieczeństwo seniora w infrastrukturze globalnej i lokalnej. Ważne jest dla mnie jasne i przejrzyste komunikowanie seniorów o wydarzeniach w danym regionie. Będę stała na straży miast i wsi bez barier architektonicznych, poprawy jakości powietrza, wspierania regionalnych programów społecznych i socjalnych oraz kulturalnych.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica