Maria Jaworska
#Szacunek#Konsekwencja#Odpowiedzialność

Maria Jaworska

Nr 1 - Okręg nr 2 - Sejmik Województwa Lubuskiego

Maria Jaworska – nauczycielka matematyki i informatyki, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach. Uczyła i wychowywała dzieci i młodzież w duchu przyjaźni, odpowiedzialności, poszanowania innych. Za swoją pracę zawodową i społeczną była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, SREBRNY KRZYŻ ZA ZASŁUGI DLA ZHP, Medal „Pro Patria” – to cenne dla niej odznaczenia.

Znana jest jako dobry pedagog, ekspertka do spraw awansów zawodowych nauczycieli, instruktorka harcerska, samorządowiec. Marzy, aby młodzi uczyli się w szkołach dobrze wyposażonych, mogli uprawiać sport, mieli zapewnioną opiekę medyczną, przyjaznych i rozsądnych nauczycieli.

Jako radna Sejmiku Województwa Lubuskiego pokazała, że potrafi skutecznie uczestniczyć we współdecydowaniu, przeznaczając środki na innowacje, wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i modernizację przemysłu zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.

Chce nadal pracować dla Państwa z wielkim zaangażowaniem i skutecznością w Sejmiku Województwa Lubuskiego.


Materiał sfinansowany przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica